GRAMY DLA JEZUSA / LIGA ALFABADMINTON 2019/2020


REGULAMIN : 


1. Organizatorem rozgrywek ALFABADMINTON.


ZASADY ROZGRYWEK


1. Sezon trwa od 11.11.2019 do 30.06.2020.


2. Mecze rozgrywane do trzech wygranych setów, do 21 punktów według zasad PZBAD.


3. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za
pośrednictwem KOORDYNATORA .Wyzwania mogą być rzucane od startu rozgrywek do 30.06.2020, kiedy to system rozgrywek zostanie wyłączony.


4. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdującego się maksymalnie 6 pozycji wyżej niż wyzywający. W przypadku wygranej, zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.


5. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry
powinien zaproponować kilka terminów rozegrania meczu. Podstawą znalezienia wspólnego terminu jest zawsze dobra wola i elastyczność obu zawodników, choć w ostateczności wyzywający ma obowiązek dostosować się do terminu wyzwanego.


6. . Pierwszeństwo mają lotki piórowe -własne /syntetyczne -dostarczone przez ALFABADMINTON.


7. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do KOORDYNATORA osobiście lub esemesem zaraz po jego zakończeniu .


AKTUALIZAZCJA LISTY RANKINGOWEJ - KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy rozgrywek.


2. Wszelkie pytania, sugestie, kwestie sporne należy kierować i rozstrzygać u koordynatora rozgrywek .


3. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych oraz ewentualną publikację swojego wizerunku na potrzeby związane z rozgrywkami.


4. Zawodnik biorący udział w rozgrywkach oświadcza niniejszym, że nie ma żadnych
przeciwskazań zdrowotnych, a udział w zawodach bierze na własną odpowiedzialność.


5. Każdy z uczestników przystępujący do zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu.


UWAGA – uprzejmie proszę jeżeli jest to możliwe ,aby rozgrywający
zawodnicy po rywalizacji pomodlili się za siebie -w swoich intencjach
- Modlitwa „ Ojcze Nasz“


Życzę wspaniałych sukcesów Robert Wróblewski ALFABADMINTON.

 

 

Po  rozegranych     meczach  lista zmieniła się i przedstawia następująco:

 

LIGA  ALFABADMINTON 2019/2020

- 8  marca 2020

ALFABADMINTON  OPEN/A

1.Robert Wróblewski

2.Kacper Idyzorzak

3.Krzysztof Wożnica

4.Paweł Kowala

5.Michał Such

6.Janusz Czarnogłowski

7.Marek Dowgiłłowicz  /AWANS

8.Grzegorz Such

9.Jan Lewandowski

10.Kasia Niemiec

11.Kuba Cygowski

 12.Hubert Mikulski

 13.Maciej Muszyński

14.Marta Wrońska

15.Maciej Majewski

16.Kasia Przybysz

ALFABADMINTON /B

1.Ivan Diaz

2.Tomasz Soćko  [AWANS]

3. Maciej Winiarski

4.Paweł Trzaskowski

5.Witek Lewczuk

6.Piotr Koprowski [AWANS]

7. Grzegorz Kurdej [AWANS]

8. Marcin Markut  [AWANS]

9.  Kuba Jerzak

10. Marcin Mazurek

11. Łukasz Boruc

12. Maciej Kalbarczyk

13.Andzej Saczuk

 15. Mikołaj Winiarski

 16.Maciej Chmielewski

17.Wojciech Kurdej

ALFABADMINTON /C

18.Marta Królewska

19. Hania Lewczuk

20.Cezary Krawczuk

21.Piotr Czubaszek

22.Ciborowski Jacek

23.Bartek Bołtryk

24.Tomasz Zasada

24.Piotr Jarząbek

25.Piotr Matuszewski

26.Sławek Trzaskowski

 27. Monika Tulińska  [AWANS]

ALFABADMINTON  /D

 28.Hela Mielcarek

 29.Anna Trzaskowska

30.Pola Kwiecień

 31. Magda Mielcarek

32.Piotr Tuliński [AWANS]

33.Kacper Gawliński

35. Adam Soćko [AWANS]

36.Staś Szałaciński

37. Karolina Jerzak

38.Szpindler Maciej

39.Paweł Burdarski

40.Piotr Matuszewski

41. Bartek Matuszewski

42. Iwona Księżopolska-Kata

ALFABADMINTON  SINGEL /KOBIET

1.Kasia Niemiec

2.Marta Wrońska

3.Kasia Przybysz

4.Ula Osińska

5.Marta Królewska

6.Hania Lewczuk

7.Monika Tulińska [AWANS]

8.Hela Mielcarek

9.Pola Kwiecień

 10.Anna Trzaskowska

11.Magda Mielcarek

12.Agata Blusiewicz

13.Wira Wróblewska

16.Karina Olkowska

17. Iwona Księżopolska-Kata

ALFABADMINTON SP 4/5

1.Olaf Kowalewski

2.Oli Jarząbek

3.Max Matuszewki

4.Mateusz Zasada

7.Szymon Zejer

6.Bartek Ciborowski

ALFABADMINTON SP 7/8/1SR

1.Mikołaj Winiarski

2.Piotr Tuliński

3.Kacper Gawliński

4.Adam Soćko

5. Staś  Szałacińsk

6. Bartek Matuszewski

ALFABADMINTON SZ-ŚR /

1.Hania Lewczuk

2.Hela Mielcarek

3.Pola Kwiecień

4. Bernasia Popis

5.Hania Bem

6.Paulina Kowalczyk

ALFABADMINTON SP7/8

1.Karolina Jerzak

4.Agata Popis/AWANS

5.Łucja Popis

DEBEL - Wyznaczenie -po zgłoszeniach . 

Alfabadminton

Katolicka Szkoła Badmintona

08 marca 2020
LIGA BADMINTONA 2019/2020 - aktualizacja

To jest element nagłówe

robertw@poczta.onet.eu

T502 946 310

o jest element tekstowy. Kliknij te

Robert Wróblewski