REGULAMIN :

 

1. Organizatorem rozgrywek ALFABADMINTON.

 

ZASADY ROZGRYWEK:

 

1. Rozpoczęcie 21 listopada 2022 / rywalizacja- wybrane poniedziałki i soboty w miesiącu.

 

2. Miejsce Hala Falenica / Józefów .

 

3. Rywalizacja : dzieci /młodzieży/dorosłych dz/ch - singel /debel kobiet /meżczyzn

- rywalizacja według kategorii wiekowiej i poziomu zaawansowania/ OPEN .

 

4. Mecze rozgrywane według zasad PZBAD.

 

5. Pierwszeństwo mają lotki piórowe - własne /syntetyczne -dostarczone przez ALFABADMINTON.

 

6. System rozgrywek - podział grupowy -"każdy z każdym"

 

-Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy rozgrywek.

- Wszelkie pytania, sugestie, kwestie sporne należy kierować i rozstrzygać u koordynatora rozgrywek .

- koordynator - Janusz Czarnogłowski .

 

7. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych oraz ewentualną publikację swojego wizerunku na potrzeby związane z rozgrywkami.

 

4. Zawodnik biorący udział w rozgrywkach oświadcza niniejszym, że nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych, a udział w zawodach bierze na własną odpowiedzialność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAMY DLA JEZUSA

Alfabadminton

Katolicka Szkoła Badmintona

To jest element nagłówe

robertw@poczta.onet.eu

T502 946 310

o jest element tekstowy. Kliknij te

Robert Wróblewski