REGULAMIN

 

1. Organizatorem rozgrywek jest SZKOŁA BADMINTONA ALFABADMINTON.- Patronat Strategiczny -JEZUS

 

2. Pierwsza lista rankingowa zawodników zostanie ustalona przed startem rozgrywek po zatwierdzeniu i ustaleniu KATEGORII ZAAWANSOWANIA zawodników i uwzględnieniu wyników TURNIEJU -19 października i losowania . Zawodnik, który chce wejść na listę po rozpoczęciu sezonu rozpoczyna rozgrywki od końca stawki.

 

3. Do gry w zawodach mają prawo wszystkie osoby bez względu na płeć i wiek, które zgłosiły swoje uczestnictwo oraz wniosły opłatę wpisową w wysokości 30 PLN za cały sezon. Wpisowe należy opłacić przed pierwszym meczem . Wpisowe 10 zł -cele charytatywne /20 zł -organizacyjne

 

Do uczestnictwa są zobowiązani wszyscy uczestnicy ALFABADMINTON -co jest elementem wyników szkolenia i samodoskonalenia.

 

ZASADY ROZGRYWEK

 

1. Rozpoczęcie sezonu 23.11.2019 do 30.06.2020.

 

2. Mecze rozgrywane do trzech wygranych setów, do 21 punktów według zasad PZBAD.

 

3. Warunkiem rozegrania meczu jest wyzwanie przez zawodnika innego gracza do pojedynku za pośrednictwem KOORDYNATORA ,który powiadamia wyzwanego i przekazuje kontakt. Wyzwania mogą być rzucane od startu rozgrywek do 30.06.2020, kiedy to system rozgrywek zostanie wyłączony.

 

4. Każdy zawodnik znajdujący się na liście rankingowej może wyzwać na mecz gracza znajdujące go się maksymalnie 4 pozycje wyżej niż wyzywający [w swojej grupie] zawodnik wyzywający zajmuje miejsce przegranego, a przegrany i pozostali zawodnicy za nim sklasyfikowani przesuwają się o jedno miejsce w dół rankingu. W przypadku przegranej wyzywający pozostaje na swoim miejscu w klasyfikacji ogólnej.

 

5. Zawodnik rzucający wyzwanie ma obowiązek w ciągu 3 dni od daty wyzwania: - ustalić ze swoim przeciwnikiem datę i godzinę meczu oraz powiadomić i uzgodnić z KOORDYNATOREM. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków zostaje przyznany automatyczny walkower na korzyść wyzwanego, a rzucający wyzwanie otrzymuje ostrzeżenie. Mecz powinien być rozegrany w terminie nie dalszym niż 7 dni od daty wyzwania. W wyniku zdarzeń losowych istnieje możliwość przesunięcia  meczu o maksymalnie kolejne 5 dni.

 

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z wyzwanym, rzucający wyzwanie ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do organizatora co najmniej 24 godziny przed automatycznym walkowerem. W tej sytuacji organizator będzie próbował skontaktować się z wyzwanym.W przypadku braku kontaktu z organizatorem wyzwanemu grozi przyznanie walkowera na korzyść wyzywającego.

 

7. Zawodnicy powinni ustalić termin spotkania dogodny dla obu stron, przy czym wyzwany do gry powinien zaproponować kilka terminów rozegrania meczu. Podstawą znalezienia wspólnego terminu jest zawsze dobra wola i elastyczność obu zawodników, choć w ostateczności wyzywający ma obowiązek dostosować się do terminu wyzwanego.

 

8. Pierwszeństwo mają lotki piórowe -własne /syntetyczne -dostarczone przez ALFABADMINTON.

 

9. Wynik spotkania należy niezwłocznie zgłosić do KOORDYNATORA osobiście lub esemesem zaraz po jego zakończeniu.

 

10. Zawodnik, który przegrał mecz może wyzwać swojego zwycięzcę, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni liczonych od dnia rozegrania spotkania.

 

11. Zawodnik, który wygrał mecz nie może zostać wyzwany przez innego gracza w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może w tym czasie sam rzucić wyzwanie.

 

12. Zawodnik, który przegrał mecz nie może rzucić wyzwania innemu graczowi w ciągu 48 godzin od zakończenia meczu, ale może być wyzwany przez innego gracza.

 

13. Zawodnik, który poddaje mecz przed jego rozegraniem, otrzymuje ostrzeżenie. Walkower może być wpisany najwcześniej po 48 godzinach od terminu wyzwania.

 

14. W wyjątkowych okolicznościach organizator zastrzega sobie prawo do anulowaniu meczu.

 

WALKOWERY/OSTRZEŻENIA

 

1. Każde spotkanie zakończone walkowerem (tj. przypadek, w którym co najmniej jeden z zawodników poddaje mecz przed wejściem na kort lub w uzasadnionej sytuacji, w której organizator tak postanowi np.nieobecności na korcie w wyznaczonym terminie) oraz automatyczne walkowery przyznane przez system są tożsame z otrzymaniem ostrzeżenia w systemie.

 

2. W zależności od liczby uzbieranych ostrzeżeń, każdy walkower powoduje spadek o tyle pozycji, ile dany gracz uzbierał ostrzeżeń do momentu przyznania walkoweru. *1 ostrzeżenie-bez spadku *2 ostrzeżenie-spadek o jedną pozycje. *3 ostrzeżenie-spadek o dwie pozycje. *4 ostrzeżenie-spadek o trzy pozycje. *5 ostrzeżenie-spadek o cztery pozycje.

 

3. W przypadku dużej ilości walkowerów organizator ma prawo usunąć gracza z rozgrywek.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z URLOPÓW

 

1. Każdy zawodnik ma prawo zgłosić swoją nieobecność (również spowodowaną kontuzją) korzystając z tzw. urlopu, którego długość w ciągu sezonu może wynieść łącznie maksymalnie 20 dni, przy czym najmniejsza ilość dni, na jaką można jednorazowo wziąć urlop to 5 dni.

 

2. Przebywając na urlopie zawodnik nie może być wyzwany do pojedynku.

 

3. Urlop jest ważny pod warunkiem odznaczenia go przez zawodnika w systemie online.

 

4. W przypadku terminu krótszego niż 7 dni od wyzwania do nadchodzącego, ustawionego już urlopu w systemie, osoba idąca na urlop może po prostu rozegrać spotkanie lub je anulować .

 

5. Urlop nie przysługuje graczom w okresie 10 dni przed zakończeniem rozgrywek.Zatwierdzenie list rankingowych 23 listopada . Pary deblowe M/D/MIX -zgłoszenia do 23 listopada.

 

ZAWODNICY -rozgrywają spotkania na kortach ALFABADMINTON w/g grafiku zajęć całego tygodnia . Uczestnicy mogą przyjechać na dowolny termin treningowy i rozegrać spotkanie. AKTUALIZACJA LISTY RANKINGOWEJ i PRZEDSTAWIENIE POWIADOMIEŃ -KAŻDA SOBOTA MIESIĄCA .

 

 

UWAGA : AWANS do grupy wyżej sklasyfikowanej po wyzwaniu i wygraniu i z zawodnikiem, który zajmuje ostatnie miejsce w danej grupie.

 

NAGRODY -PUCHARY PAMIĄTKOWE.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie, o których niezwłocznie zostaną poinformowani uczestnicy rozgrywek.

 

2. Wszelkie pytania, sugestie, kwestie sporne należy kierować i rozstrzygać u koordynatora rozgrywek.

 

3. Zawodnik biorący udział w rozgrywkach oświadcza niniejszym, że nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych, a udział w zawodach bierze na własną odpowiedzialność.

 

4. Każdy z uczestników przystępujący do zawodów zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 

Życzę wspaniałych sukcesów /SZCZĘŚĆ BOŻE / Robert Wróblewski ALFABADMINTON.

 

 

ALFABADMINTON OPEN/A


1.Robert Wróblewski
2.Kacper Idyzorzak
3.Krzysztof Wożnica
4.Paweł Kowala
5.Michał Such
6.Janusz Czarnogłowski
7.Artur Osiński
8.Kasia Niemiec
9.Grzegorz Such
10.Jan Lewandowski
11.Marek Dowgwiłłowicz
12.Hubert Mikulski
13.Maciej Muszyński
14.Marta Wrońska
15.Maciej Majewski
16.Kasia Przybysz
17.Dorota Hibner

 

ALFABADMINTON /B


1.Ivan Diaz
2.Witek Lewczuk
3. Maciej Winiarski

4.Paweł Trzaskowski
5.Kuba Jerzak
6.Grzegorz Kurdej
7.Tomasz Soćko
8.Marcin Mazurek
9.Piotr Koprowski
10.Łukasz Boruc
11.Marcin Markut
12. Maciej Kalbarczyk
13.Andzej Saczuk
15. Mikołaj Winiarski
16.Maciej Chmielewski

17.Wojciech Kurdej 

 

ALFABADMINTON /C


17.Marta Królewska
18. Hania Lewczuk
19.Cezary Krawczuk
20.Bartek Bołtryk
21.Tomasz Zaszada
22.Piotr Jarząbek
23.Sławek Trzaskowski
24.Magda Mielcarek
25.Hania Mielcarek
26.Anna Trzaskowska
27.Monika Tulińska
28.Kacper Gawliński
29.Piotr Tuliński

30.Piotr Matuszewski
31.Pola Kwiecień
32.Staś Szałaciński
33.Paweł Burdarski
34.Piotr Czubaszek
35.Jacek Ciborowski

ALFABADMINTON SINGEL /KOBIET


1.Kasia Niemiec
2.Marta Wrońska
3.Kasia Przybysz
4.Ula Osińska
5.Marta Królewska
6.Hania Lewczuk
7.Magda Mielcarek
8.Hania Mielcarek
9.Pola Kwiecień
Anna Trzaskowska
9.MonikaTulińska
10.Agata Blusiewicz
11.Wira Wróblewska
12.Dorota Gniadek
12.Karina Olkowska

ALFABADMINTON SP 4/5


1.Szymon Gniadek

2.Mateusz Zasada
3.Olaf Kowalski
4.Oli Jarząbek
5.Max Matuszewki
6.Szymon Zejer
7.Bartek Ciborowski

ALFABADMINTON SP 7/8


1.Kacper Gawliński
2.Piotr Tuliński
3.Staś Szałaciński

ALFABADMINTON SZ-ŚR /SP8


1.Hania Lewczuk
2.Hania Mielcarek
3. Bernasia Popis
4.Łucja Popis
5.Agata Popis
6.Karolina Jerzak
7.Hania Bem
8.Paulina Kowalczyk

DEBEL - Wyznaczenie -po zgłoszeniach . Termin rejestracji do 23 listopada

 

 

 

 

Alfabadminton

Katolicka Szkoła Badmintona

18 listopada 2019
Liga Alfabadminton singiel/debel - 2019/2020

To jest element nagłówe

robertw@poczta.onet.eu

T502 946 310

o jest element tekstowy. Kliknij te

Robert Wróblewski