Od 4 lutego ruszają tzw. Fakultety...

 

...czyli zajęcia dodatkowe dla poprawy techniki i taktyki gry. Zajęcia będą "obowiązkowe" - terminy będą do wyboru. 

 

 

 

Alfabadminton

Katolicka Szkoła Badmintona

04 stycznia 2018
Fakultety luty 2018.

To jest element nagłówe

robertw@poczta.onet.eu

T502 946 310

o jest element tekstowy. Kliknij te

Robert Wróblewski